Toholammin Yhteismetsän yhteismetsän osuudet 255 kpl (0,025500/ 0,825800). Osuusluku vastaa Yhteismetsän kokonaisalasta 193 ha ja metsä-alasta noin 145 ha osuutta.
Toholammin Yhteismetsä sijaitsee pääosin Toholammin ja Lestijärven kuntien alueella Keski-Pohjanmaalla. Suurin osa muodostuu yhtenäisestä metsäalueesta, mutta lisäksi on muutamia erillisiä metsätiloja. Metsätalouden harjoittamisen lisäksi Yhteismetsä on kaavoittanut jonkin verran ranta-alueita vapaa-ajan tonteiksi. Yhteismetsän alue kuuluu suunnitteilla olevaan tuulivoimapuistoalueeseen. Tuulivoimapuiston toteutuminen riippuu lupaprosessin etenemisestä ja hankkeen taloudellisten edellytysten toteutumisesta.

Toholammin Yhteismetsän tiedot:

  • Kokonaispinta-ala  noin 6260 ha
  • Metsäala noin 4700 ha
  • Natura-suojelussa noin 1050 ha (pääosin soidensuojelualueita)
  • Puustoa noin 400 000 m3        
  • Vuotuinen kasvu 14 200 m3
  • Hakkuusuunnite 9000 m3/v

Toholammin Yhteismetsän pääasillinen tarkoitus harjoittaa metsätaloutta. Lisäksi jonkin verran kaavoitettu vapaa-ajan tontteja ja osallisena valmisteilla olevaan, noin 50 voimalan tuulivoimapuistohankkeeseen.

Jukka Pusa
Tätä kohdetta välittää Jukka Pusa 0400 636 113 Lähetä viesti välittäjälle
Tee tarjous tästä kohteesta
Tarjoa viimeistään 6.2.2017
Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myytävänä olevat Toholammin Yhteismetsäosuudet kuuluvat tiloihin 849-401-41-28 SILVASTI, 849-401-39-20 KOIVUPUISTO, 849-401-39-24 KATAJAPURO. Kts. kiinteistörekisteriotteet. Osuuksien yhteenlaskettu määrä on 255 kpl ja koko Yhteismetsän osuuksien kokonaismäärä on 8258 kpl.

Ajo-ohjeetTarkempi aluekartta on etusivulla liitetiedostona.
Ostajalle tulevat maksut

Varainsiirtovero 4%, lainhuuto 119 €, puolet kaupanvahvistajan palkkiosta (=60 €) ja osuuksien siirron toimitusmaksu.